Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

77. PZLA Mistrzostwa Polski U20 | LUBLIN, 18-20 lipca 2023 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M100j | 100 | 100 m M | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M100pk | 100PK | 100 m M PK | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200j | 200 | 200 m M | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400j | 400 | 400 m M | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800j | 800 | 800 m M | 0 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500j | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M2000pj | 2000p | 2000 m prz. M | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M3000j | 3000 | 3000 m M | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M110j | 110p | 110 m pł M | 1 | 1 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400płj | 400p | 400 m pł M | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x100j | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x400j | 4x400 | 4x400 m M | 1 | 1 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M10chj | 10000ch | 10000 m chód M | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkulaj | Kula | Kula M (6) | 0 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Moj | Oszczep | Oszczep M (800) | 0 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mdyskj | Dysk | Dysk M (1.75) | 0 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwj | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłotj | Młot | Młot M (6) | 0 | 3 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtj | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwdj | W dal | W dal M | 0 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtrójsj | Trójskok | Trójskok M | 0 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100j | 100 | 100 m K | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
K200j | 200 | 200 m K | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
K400j | 400 | 400 m K | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
K800j | 800 | 800 m K | 0 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
K1500j | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV)
K2000pj | 2000p | 2000 m prz. K | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
K3000j | 3000 | 3000 m K | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
K100płj | 100p | 100 m pł K | 1 | 1 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV)
K400płj | 400p | 400 m pł K | 1 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
K4x100j | 4x100 | 4x100 m K | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
K4x400j | 4x400 | 4x400 m K | 1 | 1 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV)
K10chj | 10000ch | 10000 m chód K | 1 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
Kkulaj | Kula | Kula K (4) | 0 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
Koj | Oszczep | Oszczep K (600) | 0 | 1 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
Kdyskj | Dysk | Dysk K (1) | 0 | 1 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
Kwj | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
Kmłotj | Młot | Młot K (4) | 0 | 3 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
Ktj | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2023-07-19 | (JSON) (CSV)
Kwdj | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2023-07-18 | (JSON) (CSV)
Ktrójsj | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2023-07-20 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-07-18 | (JSON)
2023-07-19 | (JSON)
2023-07-20 | (JSON)


10:30 | 10:54:00 | K | 1 | Kula K (4) | Kula | Kkulaj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:05 | 11:37:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwdj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:05 | 11:44:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwdj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:05 | 11:18:00 | K | 1 | Oszczep K (600) | Oszczep | Koj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:20 | 11:40:00 | K | 1 | Kula K (4) | Kula | Kkulaj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:21:00 | K | 1 | Oszczep K (600) | Oszczep | Koj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:10 | 12:34:00 | M | 1 | Kula M (6) | Kula | Mkulaj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:45 | 12:45:37 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400płj | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:00 | 13:20:00 | M | 1 | Kula M (6) | Kula | Mkulaj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:01 | 13:25:00 | M | 1 | Oszczep M (800) | Oszczep | Moj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:20 | 13:21:36 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400płj | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:00 | 14:17:00 | M | 1 | Oszczep M (800) | Oszczep | Moj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:00 | 16:13:00 | c | 0 | Ceremonia Otwarcia | Ceremonia Otwarcia | cer | 0 | | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | 17:40:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwdj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:35 | 16:35:19 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100j | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
17:05 | 17:05:14 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400j | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
17:33 | 17:33:42 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400j | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
17:55 | 18:45:00 | K | 1 | Kula K (4) | Kula | Kkulaj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:05 | 18:05:22 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100j | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:10 | 18:12:44 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100j | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:20 | 18:20:10 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100j | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
18:30 | 19:44:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwdj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:55 | 18:58:09 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800j | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:20:18 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800j | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:35 | 20:25:00 | M | 1 | Kula M (6) | Kula | Mkulaj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:50 | 19:52:34 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100j | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
19:55 | 19:59:47 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100j | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:15 | 20:19:00 | K | 1 | 3000 m K | 3000 | K3000j | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:30 | 20:35:53 | M | 1 | 3000 m M | 3000 | M3000j | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

08:00 | 08:00:54 | K | 1 | 10000 m chód K | 10000ch | K10chj | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
09:10 | 09:12:05 | M | 1 | 10000 m chód M | 10000ch | M10chj | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | 10:25:00 | K | 1 | Dysk K (1) | Dysk | Kdyskj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | 11:21:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójsj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | 11:30:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójsj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:00 | 11:20:00 | K | 1 | Dysk K (1) | Dysk | Kdyskj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:18 | 11:17:34 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200j | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:45 | 11:44:49 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200j | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:20:00 | M | 1 | Dysk M (1.75) | Dysk | Mdyskj | 1 | 1 | Gr. A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:45 | 12:45:20 | M | 1 | 100 m M PK | 100PK | M100pk | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:55 | 12:53:02 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200j | 5 | 1 | el | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
13:00 | 13:25:00 | M | 1 | Dysk M (1.75) | Dysk | Mdyskj | 2 | 1 | Gr. B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:00 | 15:45:00 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Ktj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:30 | 15:35:00 | K | 1 | Młot K (4) | Młot | Kmłotj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | 16:00:33 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400płj | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:05 | 16:06:55 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400płj | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | 16:20:07 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400płj | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:25 | 16:27:13 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400płj | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | 17:40:00 | M | 1 | Oszczep M (800) | Oszczep | Moj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:35 | 16:34:33 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800j | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:50 | 16:48:25 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800j | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | 18:35:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kwj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:10 | 17:09:46 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400j | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:20 | 17:20:01 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400j | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:30 | 17:30:00 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400j | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:40 | 17:39:48 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400j | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:00 | 17:58:30 | K | 1 | 4x100 m K | 4x100 | K4x100j | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:05 | 18:55:00 | K | 1 | Oszczep K (600) | Oszczep | Koj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:20 | 18:19:41 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100j | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
19:00 | 19:00:22 | K | 1 | 2000 m prz. K | 2000p | K2000pj | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:12 | 19:13:47 | M | 1 | 2000 m prz. M | 2000p | M2000pj | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)

10:50 | 11:38:00 | K | 1 | Dysk K (1) | Dysk | Kdyskj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:55 | 12:20:00 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mwj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:45 | 13:05:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójsj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:08 | 12:08:23 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100płj | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
12:20 | 13:12:00 | M | 1 | Dysk M (1.75) | Dysk | Mdyskj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:40 | 12:39:50 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200j | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:46 | 12:45:54 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200j | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:57 | 12:57:15 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200j | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:05 | 13:05:35 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200j | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:25 | 13:25:17 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100płj | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:35 | 13:34:27 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100płj | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:40 | 15:06:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójsj | 0 | 3 | FINAŁ | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | 15:30:00 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mtj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:00 | 13:59:49 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110j | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:15 | 15:27:00 | M | 1 | Młot M (6) | Młot | Mmłotj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:35 | 14:35:02 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500j | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:55 | 14:57:14 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500j | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
15:20 | 15:20:42 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110j | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
15:30 | 15:30:05 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110j | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:45 | 15:44:30 | K | 1 | 4x400 m K | 4x400 | K4x400j | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:55 | 15:55:15 | M | 1 | 4x400 m M | 4x400 | M4x400j | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)